🍽️Здравословното хранене е тема, която ме занимава вече доста години много задълбочено. Голяма степен от моите инвестиции на време и финанси е в това да уча и да придобивам нови знания по темата.

🥣И няма как да е другояче, след като най-сериозните бичове на съвременното ни общество са болести, като диабет, рак, сърдечни заболявания и други, до голяма степен предизвикани от храната.

 

👩🏽‍⚕️Специалистите в диететиката провеждат различни проучвания в две много съществени направления – нутригенетика и нутригеномика, които ще обясня по-надолу.

 

🧬Знаете, че всеки индивид има уникален генотип – съвкупност от гените, съставляващи целия организъм (генетична идентичност). Оказва се, че има връзка между гените и храната.

 

🙋🏽‍♀️От една страна метаболизмът и усвояването на приетата храна зависят от гените т.е. една и съща храна, която хапват различните хора, ще се възприеме и обработи от организма на всеки човек по различен начин. С това явление се занимава нутригенетиката.

 

🧬От другата страна на медала стои нутригеномиката, която се занимава с влиянието на храната върху гените.

 

📊Скорошно изследване показва, че нутригеномиката е изключително важна за бременни жени или жени, навлезли в детеродна възраст. Казвам най-вече за тях, защото една определена диета, спазвана по време на бременност, и дори преди това, може да повлияе на гените на бебето в много положителна посока. Знаете, че не е препоръчително, по време на бременност, жената да страда от поднормено или наднормено тегло. Тoва повишава риска детето в зряла възраст да страда от дибет тип 2. Рисковете се увеличават, особено когато индивидът, достигнал зряла възраст, не води здравословен начин на живот.

 

👧🏽Разбира се, не само децата могат да се радват на откритията в областта на нутригеномиката и нутригенетиката. Освен медицинското лечение, което е важно за оздравяването, хранителният режим играе също толкова важна роля. Двете неща вървят паралелно и са еднакво съществени.

 

🍔Открити са връзки между храненето и рака. Раковите заболявания са генетични в основата си. А вече стана ясно, че храната е способна да изменя генетичните особености на индивида. Следователно да влияе на болестта и нейното проявление. Същите връзки са направени и със сърдечно-съдовите заболявания и диабет тип 2.

 

‼️Отново припомням, че всеки организъм е строго индивидуален и се нуждае от индивидуална хранителна диета.

🍑Хранителните вещества и геномът взаимодействат чрез потискане, индуциране на генната експресия или чрез разликите в активността на рецептори, ензими и пр., участващи във важни метаболитни пътища, като по този начин повлияват концентрацията на циркулиращите ве­щества и техните метаболити, както и способността на нутриентите да взаимодействат с отделните гени.

Какво е нутригеномика

Нутригеномиката е новото направление в науката за хранене с важно значение за здравословното и диетично хранене. Тя е резултат от натрупването на нови познания за това как нутриентите действат на молекулно ниво. Редица епидемиологични проучвания показват, че съществува връзка между диетата и някои хронични заболявания – диабет, сърдечно-съдови болести, затлъстяване.

🧬Нутригеномиката се фокусира върху въздействието на нутриентите върху генома, протеома и метаболома, докато нутригенетиката проучва ефектите на генетичния вариант върху взаимовръзката между диета и заболяване или потребности от определен нутриент.

На популационно ниво между отделните индивиди има различия в генетичната информация по отношение на редица единични нуклео- тидни полиморфизми (SNPs), които са от значение за определяне на риска от появата и развитието на определено заболява-не. Нутригенетиката създава перспективи за научнообосновано персонализиране на диетата за всеки един индивид или специфична група от хора.

Нутригеномиката е подраздел на науката за храненето, която има за цел да разбере как взаи­модействието между гените и диета влияе върху реакцията на индивидите към храната, здравето на населението и риска от развитието на чести хронични заболявания като диабет тип 2, затлъс­тяване, сърдечно-съдови заболявания и някои ви­дове рак.

Също така нутригеномиката се стреми да осигури разбиране на молекулно ниво, за това как обикновените химически вещества в диетата оказ­ват влияние върху здравето, като променят геномната структура и степента на генната експресия

🥗 В заключение казвам – внимавайте какво слагате в тялото си, защото всичко има значение! Използувайте храната като този компонент, който ще ви помогне да сте здрави и щастливи! Обърнете съм към специалист при нужда от хранителен режим. Очаквам ви 📲📞 0896848627