Цени на услуги

Онлайн тренировки с инструктор 

✔️ 30мин високоинтензивна тренировка
✔️в удобно за двете страни време
✔️ колкото пъти е нужно и удобно за вас (препоръчително 3-4трен)
✔️цената на трен се заплаща по сметка в края на седмицата (след всички завършени тренировки)
✔️ Индивидуална е, а не групова, защото всеки има нужда от индивидуално внимание ✔️тренирам с вас, а не просто да давам вербални команди 🙂

 


Индивидуалните тренировки с инструктор
са най-добрият начин за постигане на вашите цели.

Вашият хранителен режим трябва да бъде изцяло съобразен с вашите нужди и желания.

Получете тренировъчния си режим, който е създаден изцяло за вашите нужди и желания.